Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Atlingbo: Isums 1:29, 1:30 (Byggnadsminne)

Gårdsmiljö med stora byggnader som ligger öppet i landskapet på gränsen mellan åker och ängsmark. En stor påbyggd parstuga.

Vid tidigare inventering grå puts med svarta snickerier, numer ockragul puts med gröna snickerier och svart plåttak efter restaurering av Högskolan på Gotland.

Huvudbyggnaden vid Isums är en stor tvåvåningsbyggnad, uppförd som parstuga under 1700-talet med inslag av återanvänd medeltida sten.

En andra byggnadsetapp genomfördes i början på 1830-talet då bland annat det övre våningsplanet tillkom. Byggnaden är inte moderniserad.

Flygeln är en putsad silikattegelbyggnad som innehåller brygghus med bakugn och drängkammare.

Trädgården har ett par karaktärsträd, två klappade lindar, framför manbyggnaden. I övrigt finns fruktträd, perenna buskar växter samt en kryddgård.

Längs tomtgränsen i väster rinner en bäck.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-18. Dnr 221-2252-94