Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Atlingbo: Friggars 1:1

Gårdsmiljö med byggnader som ligger vackert inbäddade bland lövträden.

En obetydligt förändrad troligen 1700-tals parstuga med små fönster nära hörnen om två flyglar.

I änget söder om manbyggnaden ligger en väl bevarad bulsmedja sammanbyggd med snickarbod.

Ladugården är delvis riven.