Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Björke: Haukse 1:16 Nya skolan

Björke nya skola byggdes i början av 1900-talet söder om den gamla skolan.

Det är en reveterad träbyggnad med utökad parstugeplan och tegelklätt sadeltak.

Förutom skolan finns ett uthus på fastigheten. På tomten i söder och öster finns höga uppvuxna lövträd. I öster dessutom granar samt en berså.

Framför byggnaden, som numer fungerar som samlingssal, finns en öppen grusplan.