Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Björke: Hakuse 1:17 Gamla skolan

Skolbyggnad uppförd under 1880-talet.

Gamla skolan i Björke är en kalkstensbyggnad i 1½-plan med tegelklätt sadeltak. När den nya skolan byggdes på Haukse 1.16 användes byggnaden som lärarbostad.

Fastigheten, som nu är privatägd, ligger mitt emot Björke kyrka. Tomten består till större delen av trädgård.