Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Björke: Björksarve S:ta Katarinas gilleshus

Ursprungligen en medeltida ekonomibyggnad från 1200-talet.

I början av 1400-talet instiftades S:ta Katarina Gille knutet till Roma Kloster.

Enligt muntlig lokal tradition och uppgiftslämnare på 1800-talet anses denna byggnad vara knuten till Roma Kloster som gillestuga.

Gillets uppgift

Gillets uppgift var i huvudsak själavård och hälsa samt att följa avlidna medlemmar till graven. Ett stort gille firades vid pingsttid varje år.

Av de cirka 120 namngivna gillena i nuvarande Sverige utgör detta gille ett av fem S:ta Katarinagillen.

 

Detta är den enda gillesbyggnad som finns bevarad på landsbygden på Gotland. Efter reformationen förbjöds gillena och deras egendomar konfiskerades.