Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barlingbo: Prästgården 1:8 (Byggnadsminne)

En 1800-talstolkning av medeltida arkitektur och riklig ytdekor i olika material gör att Barlingbo prästgård starkt avviker från det traditionella byggnadssättet och är därmed unik bland prästgårdarna på ön.

Flygelbyggnaden uppfördes 1882 i kalksten i en våning med källare, ursprungligen som brygghus och arrendatorsbostad. Den bevarar väl sin strama och kompakta exteriör samt interiör.

Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden är uppförd 1902 i rödtegel med inslag av gotländsk kalksten i en våning, efter ritningar av stadsarkitekt Nils Börring. Den består av tre sammansatta huskroppar med indragen, bred mittdel och utskjutande sidorisaliter.

Byggnaden har den för sekelskiftet 1900 typiska utformningen med blandade stildrag från ungrenässans och nygotik.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-439-97