Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lillåkre 1:40 Nya skolan

Nya skolan uppfördes 1933 i trevägskorsningen "Navaskaft", cirka 500 meter norr om Barlingbo kyrka.

Skolan byggdes i en funktionalistisk ren stil som ansluter till en gotländsk byggnadstradition.

Skolan lades ner 2006. Lokalen har därefter använts till företagsverksamhet.