Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barlingbo: Prästgården 1:5 Gamla skolan

Denna skolbyggnad ligger 3 km från Barligbo kyrka, så den uppfördes som gemensam skola med Ekeby.

Byggnaden är en enkel rektangulär putsad stenbyggnad med tegelklätt sadeltak som uppfördes 1847.

Skolans lades ner 1933 då den nya skolan byggdes.

Från 1933 och ett tiotal år framåt användes denna skolan som bygdegård. Därefter såldes den för privat användning.

På fastigheten ligger fyra byggnader förutom skolan. Dessa är en före detta lärarbostad, ett garage, en källare, och ett uthus.