Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Björkhage 1:6, 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12 Grästorp 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, Stora Röstäde 1:2

Bebyggelsemiljö med elva småbruk som ligger öppet på åkerslätten längs vägen.

 

Småbrukens byggnader har genomgått olika grad av förändringar.