Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen: Ala

På en kalkbergshöjd i en i dag uppodlad myr ligger fornborgen Snubblebacke.

Fornborgen är närmast rund med en diameter av cirka 80 meter. Anläggningen omges av en 3-5 meter bred och intill 0,8 meter hög vall av kalk- och gråstenar.

In­gångar finns i nordväst, västsydväst och söder.