Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar, Ala

I samband med inventeringen 1931 identifierades 15 platser där kalkugnar fanns eller hade funnits i Ala. Samtliga var dock nedlagda.

Den ruin som högst var den som låg vid 1,5 km sydväst om kyrkan och öster om landsvägen.