Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ala: Ljungby 2:3 Mejeri

På fastigheten (i anslutning till Ljungby kvarn) finns den gamla mejeribyggnaden kvar.

Byggnaden är uppförd 1906.

Verksamheten lades ner omkring 1936.

2003 fungerade det före detta mejeriet som lagerlokal.