Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ala: Bjärges 1:6, 1:16, 1:19, 1:32 Grannlag

Bjärges grannlag bestående av fyra parter som ligger oregelbundet med vägen slingrande mellan byggnaderna.

Alla manbyggnaderna är karaktäristiska för socken, bestående av lång och smal envånings parstuga med frontespiser i sten.