Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ala: Gyle 1:21 Linbastu

Linbastun vid Gyle är den enda torkbastun i Ala socken.

Bastun är en fristående stenbyggnad från 1700-talet som står i backsluttningen utanför gårdstomten.

Gavelingång med utåtgående dörr. Här finns en hög välvd rökugn med lägre sidougnar på bakre gaveln.