Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Akebäck S:2 Skola

Hela bebyggelsemiljön på fastigheten - med den ursprungliga 1800-talsskolan och tillhörande uthus samt de tillkommande byggnaderna - utgör en mycket väl bevarad skolmiljö.

Läget centralt i bygden och i anslutning till kyrkan visar tydligt sätt  skolväsendets framväxt med dess koppling till kyrka och som ett uttryck för hela socknens ambitioner.

Den första skolbyggnaden uppfördes sannolikt under 1840-talet.

Skolbyggnaden har en vitfärgad spritputsad kalkstenstomme med kraftigt markerad betongsockel tillkommen vid sekelskiftet 1900. Det branta tegelklädda sadeltaket har små gavelutsprång och en brädklädd takfot. Under teglet ligger spån.

En ytterdörr med fiskbensmönstrad panel och överfönster sitter centrerat i norrfasaden och flankeras av symetriskt placerade fönster vars bågar är uppdelade i tre lufter.

Det nya skolhuset

Skolbyggnaden som idag är församlingshem färdigställdes under 1890-talet. Det är en putsad stenbyggnad i 1½ plan med brant tegelklätt tak med bred takfot och brett gavelöverhäng. 

Byggnaden har byggts om och förändrats vid flera tillfällen under 1900-talet och slutade användas som skola 1947. Planmässigt är byggnaden tämligen oförändrad.

Likvagnsbod och tvättstuga

Under 1900-talets första decennier var det vanligt  att likvagnsbodar uppfördes under församlingarnas försorg. Det är således ett byggnadsinslag som inte är kopplat till skolverksamheten. Här finns också tvättstuga.

 

 

Denna fastighet finns inte upptagen Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).