Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webbutbildningar

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 

Se aktuella webbutbildningar på kunskapsguiden.se

På den här sidan har vi lagt länkar till de utbildningar som vi särskilt vill lyfta fram, samt länkar till webbutbildningar som inte finns på Kunskapsguidens webbplats.

Evidensbaserad praktik

Vård och omsorg

Digital omsorg (e-hälsa)

Treserva verksamhetssystem

Autism

Demens