Kontakt

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag-torsdag klockan 06.30-15.30
Fredag klockan 06.30-15.00
Telefon 0498-26 89 91 (återuppringningstjänst).

Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 .

Vid akuta tillstånd ring 112.

Fakturafrågor
0498-26 85 35
E-post: vc-wisbysoder@gotland.se

Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl. 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Besöksadress
Brömsebroväg 8
621 84  VISBY
Karta

Verksamhetschef
Katarina Struwe Orleifson

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanemottagning

Är du intresserad av att samtala om dina levnadsvanor med en specialistutbildad distriktssköterska?

Då är du välkommen att kontakta din vårdcentral för bokning av ett första besök som tar ungefär en timme. Därefter bestämmer du själv om du vill komma på ett eller flera besök, eventuellt kan fortsatt kontakt ske per telefon.
 

På levnadsvanemottagningen tar vi upp områden som matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Du bestämmer själv vilket eller vilka mål du vill uppnå. Tillsammans samtalar vi om allt som påverkar och har betydelse för dina levnadsvanor och din hälsa.