Kontakt

Vårdcentral Visby Norr

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag-torsdag klockan 06.30-15.30.
Fredag klockan 06.30-15.00

Telefon 0498-26 89 31 (återuppringningstjänst).

Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 .

Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498-26 89 31
E-post: vc_visbynorr@gotland.se
Om du uteblir utan att meddela oss senast kl 14.00 dagen innan kommer du att faktureras en uteblivandeavgift, gäller även om du har frikort eller besöket är avgiftsfritt.

Postadress:
Vårdcentralen Visby Norr
Region Gotland
621 84  Visby

Besöksadress:
Brömsebroväg 8
621 84 Visby
Karta

Ingela Fungbrant
Verksamhetschef
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanemottagning

Är du intresserad av att samtala om dina levnadsvanor med en specialistutbildad distriktssköterska?

Då är du välkommen att kontakta din vårdcentral för bokning av ett första besök som tar ungefär en timme. Därefter bestämmer du själv om du vill komma på ett eller flera besök, eventuellt kan fortsatt kontakt ske per telefon.

På levnadsvanemottagningen tar vi upp områdena matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Du bestämmer själv vilket eller vilka mål du vill uppnå. Tillsammans samtalar vi om allt som påverkar och har betydelse för dina levnadsvanor och din hälsa.