Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvården anmäler tre fall enligt lex Maria

Tre dödsfall i samband med eller i nära anslutning till vård har idag anmälts av hälso- och sjukvårdsförvatlningen på Gotland till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dessa händelser ska nu utredas.

- Det som har inträffat är två självmord och ytterligare ett oväntat dödsfall, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Ett av självmorden skedde dessutom på vårdavdelning, vilket är mycket ovanligt och synnerligen tragiskt för alla berörda parter. Nu påbörjas utredningar av händelseförloppen i dessa tre fall.
- Kan det ha funnits brister i vården som vården kan undvika i framtiden? Det är utgångspunkten för våra granskningar, säger Gunnar Ramstedt.

Fall 1
Man i tjugoårsåldern med autism. Vårdades förra året för depression. Han hade ledsagare och andra stödinsatser genom Socialtjänstens försorg, samt en kontaktperson i psykiatrin. Vid senaste genomgång på behandlingskonferens meddelades att mannen slutat ta sin antidepressiva medicin. En vecka senare begick han självmord i sitt hem. 

Fall 2
Man i tjugoårsåldern med schizofreni. Kom till psykiatrins heldygnsvård för bedömning om behov av tvångsvård förelåg.Tidigt nästa dag tog han sitt liv. Avdelningspersonalen hade varit inne på hans rum 20 minuter tidigare och då noterat att han befann sig på toaletten. Det var när han inte kom ut därifrån i rimlig tid som man gick in och fann honom död.

Fall 3
Kvinna i sjuttioårsåldern som behandlades med blodförtunnande medel. Hon insjuknade akut med neurologiska symtom och kom till Visby lasarett. Datortomografi av hjärnan visade ingen nytillkommen blödning eller infarkt. Hon lades in, hennes symtom försämrades. En magnetkameraundersökning påvisade en hjärntumör. Samma kväll finner man kvinnan död i sin säng. I efterhand har man kunnat konstatera att kvinnan hade en pågående blödning från hjärntumören, men som hade varit svår att se på röntgenundersökningarna.