Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorns (ReKo) uppgift är att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning.

Metoden är samordning och kontakt med rehabilitering och myndigheterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Socialtjänst).

Hanna Ginzel är REKO på Slite vårdcentral.