Kontakt

Telefon: 0498 - 20 45 81
Telefontid: måndag - torsdag klockan 06.30-15.30, fredag klockan 06.30-15.00

 

Ann Grahn

Levnadsvanekoordinator
 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanemottagning

Är du intresserad av att samtala om dina levnadsvanor med en specialistutbildad distriktssköterska?

Då är du välkommen att kontakta din vårdcentral för bokning av ett första besök, som tar ungefär en timme. Därefter bestämmer du själv om du vill komma på ett eller flera återbesök, eventuellt kan fortsatt kontakt ske per telefon.

På levnadsvanemottagningen tar vi upp områdena matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Du bestämmer själv vilket eller vilka mål du vill uppnå. Tillsammans samtalar vi om allt som påverkar och har betydelse för dina levandsvanor och din hälsa.