Kontakt

Kontakt

Distriktsläkare

Torkel Svedberg
Distriktsläkare

Annvi Tepes
Distriktsläkare

Liza Silvander
Distriktsläkare

Peter Glans
Akutläkare

Telefon: 0498 - 20 45 81
Telefontid: måndag-torsdag klockan 06.30 - 15.30, fredag klockan 06.30-15.00.

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag-torsdag klockan: 06.30 - 15.30
fredag klockan: 06.30 - 15.00

Telefon 0498 - 20 45 81 (återuppringningstjänst)

Övrig tid hänvisas till: 
Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177

Vid akuta tillstånd ring 112

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 45 94
Måndag-fredag klockan 08.15 - 16.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00)
E-post: slitevardcentral@gotland.se
Ej avbokat besök före klockan 14.00 dagen innan utsatt tid debiteras, gäller även om du har frikort eller om besöket är avgiftsfritt.

Postadress:
Slite vårdcentral
Region Gotland
621 84 Visby 

Besöksadress:
Storgatan 79, Slite
Karta

Marina Svensson
Verksamhetschef
Telefon: 0498- 26 85 11
E-post: marina.svensson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

KBT-Kognitiv BeteendeTerapi

Möjligheten till terapi ges via remiss från din distriktsläkare. Kognitiv terapi används med stor framgång som behandling, främst vid depressioner och ångest.

Utmärkande för dessa sjukdomar är att det uppstår en ond cirkel hos patienten i det tankemönster som blir rådande.
Här ger kognitiv terapi en effektiv möjlighet till att bryta det negativa mönstret genom att få patienten att förstå vilka dysfunktionella processer som skapar depressionen/ångesten.
 

Behandlingen innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål, vilket förutsätter motivation och tid. Hemuppgifter mellan sessionerna är vanligt.

Lisbeth Axell är KBT-terapeut på vårdcentralen Slite.