Kontakt

Arbetsterapi (vid vård och träning i hemmet)
Telefon: 0498-26 84 57
Telefontid: klockan 08.00 - 10.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsterapi

Våra legitimerade arbetsterapeuter kan erbjuda insatser för personer med olika funktionsnedsättningar, vilka uppstått till följd av sjukdom eller skada och som leder till svårigheter med att klara sitt dagliga liv.

Insatserna syftar till att bedöma de fysiska, psykiska, kognitiva och sociala aspekterna av en persons aktivitetsförmåga och därefter informera, träna, behandla och stödja utifrån arbetsterapeutiska metoder inom de olika områdena.