Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Bröstprotesmottagningen

Mottagningen finns på samma våning som lasarettets huvudentré (plan 3).

Följ korridoren förbi Patientbiblioteket och sedan är det skyltat till höger innan hisshall C.
 
Vid besök anmäl dig först i Centralkassan vid lasarettets huvudentré.

Bemannad:

Måndag-torsdag kl. 08:00-16:30.