Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Bröstprotesmottagningen

Mottagningen finns på samma våning som lasarettets huvudentré (plan 3).

Följ korridoren förbi Patientbiblioteket och sedan är det skyltat till höger innan hisshall C.
 
Vid besök anmäl dig först i Centralkassan vid lasarettets huvudentré.

Bemannad:

Måndag-torsdag kl. 08:00-16:30.

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

  • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
  • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film från 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.