Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linbastu, Gammelgarn

En säregen linbastu som under senare tid använts som lambgift.

Under klintkanten vid Klinteklinten finns en linbastu från 1700-talet.

Här har man utnyttjat klintens utsprång som tak.