Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar, Gammelgarn

Vid kalkugnsinventeringen 1931 beräknades Gammelgarn ha haft åtta ugnar vilka alla då var tagna ur bruk.

Vid Sysne låg en bränningsplats där den första ugnen etablerats före 1630 och där bränningen slutade 1843 men där rester av ugnen var över fyra meter höga.

Bäst bevarad var en ugn vid Mattsarve, byggd 1816 och nedlagd cirka 1860.

Den senast nedlagda ugnen var den vid Gandarve som lades ner 1905.

Den brända kalken skeppades ut via hamnar i Katthammarsvik och Sandviken i Östergarn.