Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn: Sjaustre S:18 Fiskeläge

Sjaustre fiskeläge ligger på en udde norr om den välbesökta badstranden Sandviken. 

Här finns ett tiotal träbodar i en gles rad utefter vägen, som sträcker sig förbi ut mot hamnpiren längst ut på udden.

Den sparsamt bevuxna strandvallen runt läget innebär att det är synligt på långt håll.
 

Observera: Denna fastighet (märkt med *) finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).