Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn: Skogby 1:84 Gårdsmiljö

Obetydligt förändrad gårdsmiljö.

Ligger vid vägkorsningen med ladugården ut mot vägen, på gränsen mot hedmarken - samt en parstuga från slutet av 1700-talet.