Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn: Rommunds 1:6 Gårdsmiljö

Detta är ett av fyra småbruk som ligger i ett småskaligt landskap.

Parten har en stenmanbyggning som ligger en bit från vägen och en ladugård som ligger i skogskanten.