Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn: Grannarve 1:18, 1:19 Grannlag

Grannlag med två parter ligger på gränsen mellan åker och äng.

Södra partens manbyggnad, byggd 1800 har likheter med Annas Nöje. Ovanligt kraftiga väggar, kan vara äldre murrester.