Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Kalkugnar

Vid inventering 1940 återstod rester av fem (av sammanlagt sex) kända ugnar i Anga socken.

Den bäst bevarade var den på höjden liggande sydost om Suderbys som var nedlagd redan 1733.

Den senast anlagda ungen i socknen låg också sydost om Suderbys och etablerades kring 1860.