Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga S: Baju Fiskeläge

Av Angas två fiskelägen Baju och Grunnsudden är Baju störst med sina sju träbodar (1973) från 1900-talet samlade på en udde och omgivna av ett bandtun.

Fiskeläget etablerades troligtvis redan i början av 1800-talet. Baju var ursprungligen fiskeläge för den stora gården Bendes i Anga.

Fiske var en viktig del i strandgårdarnas försörjning som främst bedrev strömmingsfiske och då ofta ute på Anggrund på fyra kilometers avstånd från land.

Fiskeläget är omgivet av ett bandtun.

Här finns en liten brygga och en dansbana, som enligt tradition används vid midsommarfirande.