Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Boters 1:37 Linbastu

Linbastun är av en traditionell och ålderdomlig byggnadstyp som har förhistoriskt ursprung.

Bastun vid Boters i Anga är en av Gotlands få kvarvarande och bäst bevarade lin- och maltbastur som dessutom är i två låga våningar.

Byggnaden är huvudsakligen uppbyggd av grovputsad kalksten med gavelingång och försedd med ett flackt torvtäckt tak av kalkstensflis i vildtäckning, lagd direkt på takåsarna.

Konstruktionen har förhistoriska anor och finns bara kvar här och på Suderbys i Anga

Invändigt finns en stor, grovt putsad kalkstensugn och torklavar i två våningar.

På ett foto från 1918 (i länsmuseets arkiv) skymtar en vidbyggd bod av trä med faltak. Boden har legat mot den slutna nordgaveln, vilket förklarar resterna av utskjutande åsar.

Linbastun nyttjades tidigare gemensamt av Boters och Hemmungs gårdsparter.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31