Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga Suderbys 1:22 Linbastu

Linbastu från 1700-talet liggande fritt i beteshage utanför gårdstomten.

Linbastund flistak är flackt torvtäckt, där flisen ligger direkt på åsarna likt bastun vid Boters.

När hembygdsföreningen restaurerade bastun 1981-1982 lade man om taket och med nya tätare liggande åsar av telestolpar och en enklare variant av mittstöd.

Gavelingång med utåtgående dörr.

Grovt bruksslagna väggar.