Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Suderbys 1:26, 1:12, 1:23, 1:25 Grannlag

Avskild gård med tre ursprungliga parter, belägen i utkanten av socknen med väl avgränsade ägor.

Här finns två 1880-talsbyggnader och en från 1850-talet.

Till grannlaget hör en linbastu med flistak.