Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Fjäle 1:9, 1:13 Grannlag

Grannlag med två parter varav en brukas.

Manbyggnaderna ligger oregelbundet tätt inpå varandra.

Norra partens manbyggnad (1:9) är från 1700-talet men höjdes i mitten av 1800-talet för att få in en källare.

Den södra parten (1:13) har stor manbyggnad på stenfot med parstugeform.