Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi deltog i arbetet med kulturmiljöprogrammet

Maria James, projektledning

Lisa Östman, projektledning, text, foto

Jörgen Renström, text, foto

Ahnie Gottberg, text, foto

Pernilla Lönnborg, foto

Stina von Heine, foto

Annie Lovén, foto

Jessica Svännel, kartbearbetning

Sigge Henriksson, populering hemsida

Greta Henriksson, redaktör, hemsida