Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre S:9 1 S:9 2 Vitvär Fiskeläge

Vitvär är ett av Gotlands mest kända fiskelägen.
 

Här finns flera längor av sammanbyggda stenbodar från 1700- och 1800-talen.

Bodarna har flistak av vildlagd kalkstensflis. Det finns också en rad träbodar i resvirke under fal- och spåntak - samt en båtbod.

Träbodarna är obehandlade, naturgrå, såsom det var vanligt förr men sällsynt idag.

Vitvär fiskeläge omges av bandtun. Här finns lysarstänger och brygga.