Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre Halsgårde 1:41 Stenbrott

Ardre (Engströms) stenbrott hade tidigt kalkugn. Brytning i större skala började under mellankrigstiden, med utskeppning av kalk i Ljugarns hamn.

Även kalkstensmarmor har brutits här.

Verksamheten pågick fram till på 1970-talet.