Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Alsarve 1:9 Torkbastu

I en beteshage vid Alsarve 1:9 finns den senast uppförda bastun på Gotland.

Byggnaden uppfördes cirka 1930 och användes till malttorkning och är således ingen linbastu.

Renoverad 1990.