Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak i Ardre

I Ardre finns det ett tiotal flistaksbyggnader. Av bostadshus är det dock bara manbyggnaden på Bringsarve som haft flistak.

I övrigt finns flistakskonstruktionerna kvar en linbastu på gården Petsarve och i fiskelägena Vitvär och Gamle Hamn.

Men det är bara i Vitvärs fiskeläge det ännu ligger flis kvar på taken.