Kontakt

Postadress:
Tandvårdsenheten 
Gute plan 3
Visborgsallén 19
621 81 VISBY

Telefon: 0498-26 99 03

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tandvårdsenheten

Tandvårdsenheten inom Region Gotland ansvarar för att planera, stå för kostnaderna och att följa upp den del av tandvårdsförsäkringen som vänder sig till särskilda patientgrupper.