Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola har åtminstone två självklara kopplingar till film- och TV-produktion, för utom att ha huvudansvaret för filmstudion i Fårösund.

Sedan några år tillbaka driver Gotlands folkhögskola en framgångsrik ettårig film- och TV-produktionsutbildning som utbildar framtidens filmarbetare. Under utbildningen deltar de studerande i skarpa produktioner där de får en inblick i hur film- TV-produktion går till.  De senaste åren har utbildningen varit med och gjort reklamfilmerna för stiftelsen ”Min Stora Dag”. Utbildningen har ett stort söktryck från hela Sverige.

Gotlands folkhögskola har också utvecklat storyutbildningen - en helt unik utbildning i gotländsk glesbygd. Det är en ett- till tvåårig yrkesutbildning i kommersiellt manusförfattande. Varje vecka möter storyutbildningens deltagare några av världens främsta manusskrivare, manuslärare och manusbearbetare. Detta görs möjligt genom att eleverna i Fårösund är uppkopplade via internet mot sina lärare i andra länder.

Till Gotlands folkhögskolas hemsida