Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Postadress: Region Gotland, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-gvn@gotland.se
(*Ärenden som rör verksamheterna inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola, ungdomsgårdar, studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt kommunala aktivitetsansvaret)   

Gymnasieantagningen
Telefon: 0498 - 26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Mer kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fristående gymnasieskola

På Gotland finns det en fristående gymnasieskola: Gutegymnasiet, med verksamhet i Visby, som erbjuder nio nationella program.

Ansvarig rektor nås på tfn: 0498-41 01 02, 076-885 25 02. Studie- och yrkesvägledare på tfn: 076-885 25 09. E-post: info@guteskolan.se

Läs mer om utbildningarna och skolan på: www.gutegymnasiet.se