Kontakt

Ekonomiservice
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby.
Telefon: 0498-26 91 08
E-post: e_faktura@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Faktureringsuppgifter för leverantörer

Från den 1 april 2019 gäller en lag som innebär att det är obligatoriskt för leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att skicka e-fakturor. Fakturavillkor i avtal tecknade före 1 april 2019 gäller.

Region Gotland tar emot e-fakturor.

För mer information om den nya lagen samt om elektronisk fakturering se länkar till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) samt SKR (Sveriges kommuner och regioner)

PEPPOL

PEPPOL är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp och e-fakturering. Den nya europeiska standarden för e-faktura som används i nätverket heter PEPPOL Bis Billing 3.

Våra uppgifter för att ta emot e-faktura via PEPPOL är:

PEPPOL ID 0007:2120000803

Samtliga fakturor behöver vara försedda med en referenskod (ZZxxxx) som beställaren ska uppge vid köptillfället. Referensen anges utan mellanslag, andra tecken eller namn i fältet för referenser.

E-faktura i Svefakturaformat

Sveriges Kommuner och Regioner ligger bakom Svefaktura som är en standard för enkel elektronisk utväxling av fakturor.

Våra uppgifter för att ta emot Svefaktura är:

VAN/Operatör: InExchange

Organisationsnummer: 212000-0803

GLN: 7350035440009

Samtliga fakturor behöver vara försedda med en referenskod (ZZxxxx) som beställaren ska uppge vid köptillfället. Referensen anges utan mellanslag, andra tecken eller namn i fältet för referenser.

E-faktura via fakturaportal

Fakturaportalen (InExchange Web) är en portal som tillhandahålls av vår samarbetspartner InExchange. Det finns andra leverantörer som erbjuder liknande tjänst. Där kan leverantören med ett mindre antal fakturor på ett enkelt sätt registrera och skicka elektroniska fakturor till Region Gotland. 100 registrerade fakturor är kostnadsfria. Samtliga fakturor behöver vara försedda med en referenskod (ZZxxxx) som beställaren ska uppge vid köptillfället. Kontakta InExchange 0500-44 63 60 för mer information.

PDF-fakturor

Det finns från och med 1 april 2019 inte möjlighet att skicka faktura i PDF-format via e-post.

Pappersfakturor

Det finns från och med 1 april 2019 inte möjlighet att skicka pappersfakturor.

 

Mer information lämnas av:

Ekonomisupporten
Telefon: 0498 - 26 99 99 val 2
E-post: support.ekonomisystem@gotland.se