Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budget

Regionfullmäktige beslutar i juni varje år om en strategisk plan och budget för kommande år. 

Driftbudgeten är ettårig med en plan för de kommande två åren. Investeringsbudgeten är tvåårig med en plan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten revideras och stäms av varje år.

Beslutet om utdebiteringen, det vill säga hur hög skatten ska vara kommande år, beslutas på fullmäktigesammanträdet i november.

Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys

Ett stort antal aktiviteter och beslut leder fram till att fullmäktige slutligen bestämmer vilka prioriteringar man vill göra och vilka ekonomiska ramar som gäller.

Processen inleds med att ta in fakta om omvärlden och verksamheternas måluppfyllelse, vilket analyseras i en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen fördjupas på nämndnivå vid dialogmöten med regionledningen. Där diskuteras också nämndens förutsättningar de närmaste åren utifrån resultat av analysen och förväntade förändringar.

Strategiska planer för varje nämnd

Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till driftbudget och investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och lägger fram ett förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen och de övergripande ekonomiska förutsättningarna. Om budgeten behöver justeras gör regionfullmäktige det i november.

Fördelning av budget i verksamheterna

Då fullmäktige i juni beslutat om de ekonomiska ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?