Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre Annex 1:3 fd Skola

Skola av Ardre socken i slutet av 1800-talet, i traditionell gotländsk stil, 1½-plans kalkstensbyggnad med bakbygge.

Fasaden är putsad och sadeltaket klätt med plåt.

På tomten finns förutom skolhuset, en uthusbyggnad samt ett utedass.

Fastigheten är belägen omedelbart väster om Ardre kyrka.

Skolan lades ner på 1970-talet. Huset är nu bostad.