Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre: Halsgårde 1:45, 1:49: Grannlag

Grannlag bestående av två parter, som tidigare varit tre. De kvarvarande byggnaderna har sin ursprungliga placering.

 

Till södra parten (1:45) hör en väl bevarad helbyggning med låg bottenvåning.

En tidigare gemensam smedja ligger mellan parterna.