Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Urologmottagningen

Välkommen till urologmottagningen på Visby lasarett. Vi är en läkar- och sjuksköterskemottagning för urologiska fall. 

Vi utreder och behandlar sjukdomar i njurar och urinvägar hos både män och kvinnor, och i mannens könsorgan.

Det innebär att vi tar emot patienter med besvär från njurar, urinledare, urinblåsa, prostatakörtel, urinrör, testiklar, penis och pung. Vi behandlar också inkontinens och stensjukdomar.

På mottagningen arbetar en urolog, en sjuksköterska, en undersköterska och en medicinsk sekreterare tillsammans i ett team.

Hitta hit

Vi finns på Visby lasarett, plan 3 (efter det fackmedicinska biblioteket).