Kontakt


Telefon: Du hittar telefonnummer och kontaktuppgifter på 1177.se.

E-tjänster: Här kan du logga in i våra e-tjänster. För att boka tid, förnya recept, kontakta mottagningen med mera.

 

--

Enhetschef 
Åsa Bendelin
Tel: 0498-26 81 78
E-post: asa.bendelin@gotland.se

Verksamhetschef 
Pontus Gustafsson 
Tel: 0498-26 83 44
E-post: pontus.gustafsson@gotland.se
 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via 1177.se e-tjänst eller telefon.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Urologmottagningen

Välkommen till urologmottagningen på Visby lasarett. Vi är en läkar- och sjuksköterskemottagning för urologiska fall. 

Vi utreder och behandlar sjukdomar i njurar och urinvägar hos både män och kvinnor, och i mannens könsorgan.

Det innebär att vi tar emot patienter med besvär från njurar, urinledare, urinblåsa, prostatakörtel, urinrör, testiklar, penis och pung. Vi behandlar också inkontinens och stensjukdomar.

På mottagningen arbetar en urolog, en sjuksköterska, en undersköterska och en medicinsk sekreterare tillsammans i ett team.

Kontakta oss

Telefonnummer och kontaktuppgifter hittar du på 1177.se Urologmottagningen, Visby lasarett.

Via e-tjänsterna på 1177.se kan du boka tid, kontakta mottagningen, förnya recept med mera.

Hitta hit
Vi finns på Visby lasarett, plan 3 (efter det fackmedicinska biblioteket).