Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regler, rutiner och policys

I samband med skolstarten får våra elever en studiehandbok med nyttig information om skolan, vilka förväntningar vi har på eleverna och vilka regler och rutiner som gäller. 

Studiehandboken innehåller bland annat:

  • Kontaktuppgifter till skolledning, elevhälsan, studie- och yrkesvägledning, specialpedagoger samt reception och administration
  • Skolans regler och rutiner
  • Hur skolan arbetar med elevinflytande, arbetsmiljö och hälsa
  • Rutiner för sjukanmälan

Här på hemsidan publicerar vi vår likabehandlingsplan som innehåller rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering.